Η πλατφόρμα ως διαχειριστικό εργαλείο

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διαχειρίζεται ένας τεράστιος αριθμός μονάδων και ομάδων: σχολεία, τάξεις, τμήματα, μαθητές, αλλά ακόμα και γκρουπ μαθητών μέσα στο ίδιο τμήμα. Επίσης, μέσω αυτής γίνεται η αντιστοίχιση ανάμεσα στους εγγεγραμμένους και στα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν. Έκαστος εγγεγραμμένος δύναται να δει μόνο τα μαθήματα που του ανατίθενται, το ίδιο ισχύει και γιαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η πλατφόρμα ως διαχειριστικό εργαλείο».

Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και οικογένεια

Tα κύρια σημεία της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο της νέας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που απέβη αναγκαία λόγω των απαιτούμενων συνθηκών, είναι τα ακόλουθα. Αρχικά, ένα βασικό ζητούμενο της έγκειται στην προσβασιμότητα. Οι εκπαιδευτικοί της κάθε σχολικής μονάδας αξιοποίησαν κάθε δυνατό μέσο, αποκατέστησαν άμεσα την επικοινωνία με τις περισσότερες οικογένειες και αναζήτησαν αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας γιαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και οικογένεια».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε