Οι «Κοτζαμπάσηδες» της Πελοποννήσου

Η Πελοπόννησος αποτέλεσε τη ναυαρχίδα του Νέου Ελληνισμού. Μετά την Επανάσταση του 1821 όλες οι Εθνικές Συνελεύσεις έλαβαν χώρα στην εν λόγω περιοχή. Η Τοπική Αυτοδιοίκησή της συντελεί την πιο πλούσια και ενδιαφέρουσα λόγω του μεγέθους της, καθώς και των ειδικών συνθηκών που υφίσταντο ∙ πολύ μεγάλες οικογένειες είχαν συμπράξεις με τουρκικές οικογένειες. Ακόμη, διέθετανΣυνεχίστε να διαβάζετε «Οι «Κοτζαμπάσηδες» της Πελοποννήσου».

Η απαρχή της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού

Η ιστορία του Νέου Ελληνισμού, που διήρκεσε από τον 11ο μέχρι και τον 18ο αιώνα, αφορά μια πολύ επεξεργασμένη διατύπωση κι αυτό, διότι το ελληνικό κράτος υφίσταται μονάχα μετά το 1830. Στην μακραίωνη ιστορία των Ελλήνων δεν υπήρξε ελληνικό κρατικό μόρφωμα, που να ονομάζεται «Ελλάδα». Επιπρόσθετα, οι Έλληνες ήταν ιστορικά, από τη φύση τους, κατακερματισμένοιΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η απαρχή της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε