Σημαντικότητα ανάγνωσης βιβλίων σε παιδιά

Ακόμα και από τη γέννηση τους τα παιδιά μαθαίνουν, και οι γονείς διαβάζουν μαζί τους, ήδη από την παιδική τους ηλικία. Αυτό ακριβώς αποτελεί έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία σύνδεσης, μετάδοση άνεσης, τόνωση μάθησης και ενστάλαξη τυπικών συνηθειών και συμπεριφορών, αν και σε εμβρυϊκή μορφή. Ειδικότερα: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑΤα πρώτα έξι χρόνια, τα παιδιά μαθαίνουνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Σημαντικότητα ανάγνωσης βιβλίων σε παιδιά».

Η θρησκεία στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Με τις πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές είναι επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης μεθόδων και σκοπών της θρησκευτικής αγωγής που παρέχεται στο δημόσιο σχολείο. Η θρησκευτική εκπαίδευση δύναται να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στον επιστημονικό λόγο περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης απουσιάζει μια συστηματική μελέτη της συμβολής και του ρόλου της θρησκείας και της διδασκαλίαςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η θρησκεία στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες».

Χειροποίητος Ανεμόμυλος

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος. Βέβαια, η κάθε ημέρα είναι γεμάτη από το Περιβάλλον. Δράττοντας αυτήν την ευκαιρία υπάρχουν ποικίλες δράσεις, σκέψεις, ευθύνες και πληροφόρηση για τη ζωή και το μέλλον του πλανήτη. Η ενημέρωση δύναται να θέτει ως αφετηρία τον τομέα της ανακύκλωσης. Μια ενδιαφέρουσα χειροτεχνία στα πλαίσιαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Χειροποίητος Ανεμόμυλος».

Επιπολιτισμός

Στην περίπτωση των μεταναστών υφίσταται ανασύσταση της σχέσης του ατόμου με την κοινωνία υποδοχής και τους όρους συμμετοχής σε αυτήν. Οι μετανάστες ως ήδη κοινωνικοποιημένοι και ενσωματωμένοι σε μια άλλη κοινωνία, έχουν ήδη υποστεί μια πρώτη κοινωνικοποίηση. Κάτι, φυσικά, που τους διαφοροποιεί από τους γηγενείς. Μέλει, έπειτα, η προσαρμογή του σε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιοΣυνεχίστε να διαβάζετε «Επιπολιτισμός».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η κάμπια

Το παιχνίδι ως δραστηριότητα συμβάλει σε πλήθος παραγόντων. Παρέχει το νόημα για την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών, ικανοτήτων, εμπειριών και γνώσεων, ενσωματώνει γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά ερεθίσματα, διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, ιδέες και δραστηριότητες, και τα επιτρέπει να δομούν νοήματα από αυτές. Ειδικότερα, μια δραστηριότητα που απευθύνεταιΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η κάμπια».

Αναπτυξιακά στάδια συναισθημάτων

Το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του συναισθήματος. Υφίσταται αμφίδρομη σχέση μεταξύ αυτού και αντίληψης, με τις συναισθηματικές εμπειρίες να δύνανται να τροποποιήσουν τις γνωστικές αντιληπτικές δομές. Αναμφίβολα τα γονίδια συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά υπόκεινται παράλληλα σε μετεξελίξεις δίχως να επηρεάζεται η προδρομική τους μορφή. Η μελέτη της σταδιακής αποκάλυψης τωνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Αναπτυξιακά στάδια συναισθημάτων».

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: Βιωματική Δραστηριότητα

Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση εντός μιας πολυπολιτισμικής τάξης συχνά δημιουργεί διαφορετικές ισορροπίες, είτε ως προς την λειτουργικότητα του μαθήματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας συλλήβδην, είτε ως προς τους μαθητές και τις μαθήτριες αυτής. Αυτό συμβαίνει, αφού λόγω των ποικίλων πολιτισμικών περιβαλλόντων προέλευσης έκαστου παιδιού, όπως, επίσης, και εθνικότητος, γλώσσας, εθίμων, επικρατούν στερεοτυπικές απόψεις καιΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: Βιωματική Δραστηριότητα».

«Δεσμός Προσκόλλησης» και θεωρία Ainsworth

Η έννοια της «Ασφαλούς Βάσης» εισάγεται από την Mary Ainsworth, σύμφωνα με την οποία ένα βρέφος χρησιμοποιεί ως ασφαλή βάση τη διαθεσιμότητα της μητέρας του προκειμένου να εξερευνήσει το περιβάλλον και να δοκιμάσει νέες δεξιότητες. Έπειτα από πειραματικές συνθήκες -με την είσοδο ενός άγνωστου προσώπου σε ένα δωμάτιο παιγνιδιού, όπου βρίσκεται μητέρα και τέκνο- απορρέειΣυνεχίστε να διαβάζετε ««Δεσμός Προσκόλλησης» και θεωρία Ainsworth».

«Δεσμός Προσκόλλησης» και θεωρία Bowlby

Ορίζεται  ως μια έντονη συναισθηματική σχέση μεταξύ του βρέφους και του βασικού προσώπου που το φροντίζει. Αποτελεί μια διαρκή συναισθηματική σύνδεση που παράγει την επιθυμία για συνεχή επικοινωνία των εμπλεκομένων προσώπων καθώς και τη δυσφορία κατά τη διάρκεια του αποχωρισμού. Τα βρέφη δημιουργούν στενούς συναισθηματικούς δεσμούς με το πρόσωπο που τα φροντίζει, γιατί με αυτόνΣυνεχίστε να διαβάζετε ««Δεσμός Προσκόλλησης» και θεωρία Bowlby».

ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: Χαρακτηριστικά κατά Ταγκιέφ

Η βία είναι εγγενές στοιχείο κάθε μορφής ρατσισμού, ανεξάρτητα από τα θέματα και τα αντικείμενά του, και από την στιγμή που γίνεται πρακτική, μπορεί να εκδηλωθεί, με ακραίες μορφές βίας. Έτσι, στα προηγούμενα άρθρα που παρατέθηκαν, δεν γίνεται λόγος περί συγκρίσεως με σκληρό πυρήνα την βία, ή έκφρασης με ηπιότερες συμπεριφορές. Ο ιδεότυπος του ρατσισμούΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: Χαρακτηριστικά κατά Ταγκιέφ».

ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: 4. Πολιτισμικός

Υπάρχει κυρίαρχη η αντίληψη ότι η επικρατούσα μορφή του νέου ευρωπαϊκού ρατσισμού είναι ο «πολιτισμικός» ρατσισμός, ο οποίος βασίζεται στην ανάδειξη της ανωτερότητας του πολιτισμού, του αξιακού συστήματος και του τρόπου ζωής μιας εθνικής, κοινωνικής ή άλλης ομάδας, απέναντι στις αξίες, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής άλλων ομάδων. Βέβαια, εκ πρώτης όψεως, η έμφασηΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: 4. Πολιτισμικός».

ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: 3. Σύγχρονος ευρωπαϊκός

Ήδη από την δεκαετία του 1970, ξεκίνησε να διατυπώνεται το επιχείρημα ότι ένα νέο είδος ρατσισμού, άρχισε να κάνει την εμφάνιση του, ένας ρατσισμός χωρίς φυλές. Ο ρατσισμός στις σύγχρονες κοινωνίες εμφανίζεται λιγότερο ως απροκάλυπτη εχθρότητα. Αντίθετα, μετατρέπεται σε έμμεση διάκριση και σε συγκεκαλυμμένες μορφές, με αποτέλεσμα τελικά να εμφανίζεται σε μια πιο αποδεκτή κοινωνικάΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: 3. Σύγχρονος ευρωπαϊκός».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε