Θεωρία Συμβολικής Αλληλεπίδρασης

Αναπτύχθηκε βασιζόμενη στο ότι η ταυτότητα ενός ατόμου διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό, μέσα από την σχέση του με τον «άλλο», καθώς και μέσα από τη γνώση της γνώμης που έχουν οι άλλοι διαμορφώσει για αυτό. Mead η ταυτότητα του υποκειμένου συγκροτείται με βάση την συμβολική αλληλεπίδραση και την γλωσσική επικοινωνία. Ο «εαυτός» και η ταυτότηταΣυνεχίστε να διαβάζετε «Θεωρία Συμβολικής Αλληλεπίδρασης».

Η έννοια της ταυτότητας

Πρόκειται για μια έννοια που θεωρείται αμφίσημη. Από τη μια μεριά σημαίνει η απόλυτη ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, απόψεις, πράγματα ή σύμβολα, τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο. Από την άλλη μεριά, υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι από κάτι άλλο. Στο μεταξύ διάστημα έγκειται μιαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η έννοια της ταυτότητας».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε