Σύγχρονες θεωρίες για καταγωγή δράματος

Η σκιαγράφηση μίας εξελικτικής πορείας, όπως ήδη αναφέρθηκε στη φρόνηση του Αριστοτέλη περί απαρχών του δράματος, στην αντίστοιχη συλλογιστική πορεία του Ηροδότου, καθώς, επίσης, και στις εικονογραφικές μαρτυρίες ήδη από την πρωιμότερη εποχή, θέτει ως αφετηρία τα εύθυμα λαϊκά δρώμενα. Σταδιακά ενσωματώνει τα στοιχεία από τον τελετουργικό θρήνο και μάλιστα στη διαλογική μορφή του, τονΣυνεχίστε να διαβάζετε «Σύγχρονες θεωρίες για καταγωγή δράματος».

Τελετουργικός θρήνος

Αυτό που διαφοροποιεί τα χορικά άσματα της τραγωδίας από τις υπόλοιπες μορφές χορικής ποίησης έγκειται στο γεγονός ότι οι τραγικοί χοροί δύνανται να προσλάβουν μορφή διαλόγου μεταξύ Χορού και ενός ή δυο υποκριτών. Αυτός ο τύπος χορικολυρικού διαλόγου απαντά μόνο στην τραγωδία, και πιο συγκεκριμένα στους τραγικούς χορούς. Η τεχνική ονομασία, ο όρος, αυτού είναιΣυνεχίστε να διαβάζετε «Τελετουργικός θρήνος».

Καταγωγή δράματος κατά Ηρόδοτον

Στο Ε΄ Βιβλίο των Ιστοριών, ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι στη Σικυώνα, κοντά στο σημερινό Κιάτο στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, οι κάτοικοι τιμούσαν τον μυθικό ήρωα Άδραστο με διάφορους τρόπους και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν και οι «τραγικοί χοροί». Ο Κλεισθένης, τύραννος στις απαρχές του 6ου αιώνα της Σικυώνας, θέλησε να καταργήσει τη λατρεία του ήρωα Αδράστου, γιατίΣυνεχίστε να διαβάζετε «Καταγωγή δράματος κατά Ηρόδοτον».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε