Η έννοια της ταυτότητας

Πρόκειται για μια έννοια που θεωρείται αμφίσημη. Από τη μια μεριά σημαίνει η απόλυτη ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, απόψεις, πράγματα ή σύμβολα, τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο. Από την άλλη μεριά, υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι από κάτι άλλο. Στο μεταξύ διάστημα έγκειται μιαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η έννοια της ταυτότητας».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε