ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: Χαρακτηριστικά κατά Ταγκιέφ

Η βία είναι εγγενές στοιχείο κάθε μορφής ρατσισμού, ανεξάρτητα από τα θέματα και τα αντικείμενά του, και από την στιγμή που γίνεται πρακτική, μπορεί να εκδηλωθεί, με ακραίες μορφές βίας. Έτσι, στα προηγούμενα άρθρα που παρατέθηκαν, δεν γίνεται λόγος περί συγκρίσεως με σκληρό πυρήνα την βία, ή έκφρασης με ηπιότερες συμπεριφορές. Ο ιδεότυπος του ρατσισμούΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΕΙΔΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ: Χαρακτηριστικά κατά Ταγκιέφ».

Θεωρία Συμβολικής Αλληλεπίδρασης

Αναπτύχθηκε βασιζόμενη στο ότι η ταυτότητα ενός ατόμου διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό, μέσα από την σχέση του με τον «άλλο», καθώς και μέσα από τη γνώση της γνώμης που έχουν οι άλλοι διαμορφώσει για αυτό. Mead η ταυτότητα του υποκειμένου συγκροτείται με βάση την συμβολική αλληλεπίδραση και την γλωσσική επικοινωνία. Ο «εαυτός» και η ταυτότηταΣυνεχίστε να διαβάζετε «Θεωρία Συμβολικής Αλληλεπίδρασης».

Η έννοια της ταυτότητας

Πρόκειται για μια έννοια που θεωρείται αμφίσημη. Από τη μια μεριά σημαίνει η απόλυτη ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, απόψεις, πράγματα ή σύμβολα, τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο. Από την άλλη μεριά, υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι από κάτι άλλο. Στο μεταξύ διάστημα έγκειται μιαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η έννοια της ταυτότητας».

Σύγχρονες θεωρίες για καταγωγή δράματος

Η σκιαγράφηση μίας εξελικτικής πορείας, όπως ήδη αναφέρθηκε στη φρόνηση του Αριστοτέλη περί απαρχών του δράματος, στην αντίστοιχη συλλογιστική πορεία του Ηροδότου, καθώς, επίσης, και στις εικονογραφικές μαρτυρίες ήδη από την πρωιμότερη εποχή, θέτει ως αφετηρία τα εύθυμα λαϊκά δρώμενα. Σταδιακά ενσωματώνει τα στοιχεία από τον τελετουργικό θρήνο και μάλιστα στη διαλογική μορφή του, τονΣυνεχίστε να διαβάζετε «Σύγχρονες θεωρίες για καταγωγή δράματος».

Η απαρχή της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού

Η ιστορία του Νέου Ελληνισμού, που διήρκεσε από τον 11ο μέχρι και τον 18ο αιώνα, αφορά μια πολύ επεξεργασμένη διατύπωση κι αυτό, διότι το ελληνικό κράτος υφίσταται μονάχα μετά το 1830. Στην μακραίωνη ιστορία των Ελλήνων δεν υπήρξε ελληνικό κρατικό μόρφωμα, που να ονομάζεται «Ελλάδα». Επιπρόσθετα, οι Έλληνες ήταν ιστορικά, από τη φύση τους, κατακερματισμένοιΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η απαρχή της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε