Εθνική Επέτειος η 28η Οκτωβρίου

Τη στιγμή της γερμανικής εισβολής, ο Ελληνικός στρατός είχε προελάσει στα Αλβανικά εδάφη, ως αποτέλεσμα της μέχρι τότε αποτελεσματικής αντιμετώπισης των Ιταλο-Αλβανικών δυνάμεων. Η ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο με το οποίο και απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία της Ελλάδος. Η άρνηση της Ελλάδας τοΣυνεχίστε να διαβάζετε «Εθνική Επέτειος η 28η Οκτωβρίου».

Πολιτισμός, πολιτιστικός και πολιτισμικός

Ποια η διαφορά που έγκεινται στους όρους; Αφενός ο όρος «πολιτισμός» δεν αναφέρεται σε ένα γενικό ορισμό, καθώς υπάρχει μια διαφοροποίηση τόσο από χώρα σε χώρα όσο και από εποχή σε εποχή. Ο πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών και πνευματικών επιτευγμάτων ενός κοινωνικού συνόλου σε ορισμένη ή μη εποχή. Σήμερα, ο όρος πολιτισμός, στηνΣυνεχίστε να διαβάζετε «Πολιτισμός, πολιτιστικός και πολιτισμικός».

UNWASTED ART (EVENT)

Η «Σχεδία στην πόλη», η Μη Κυβερνητική Οργάνωση που εδραιώνεται στην Θεσσαλονίκη ήδη από το 1999, στα πλαίσια της εθελοντικής της δράσης διοργανώνει την πρωτότυπη ιδέα του YOUTH & THE CITY PROJECT! Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 και μεταξύ 12:00-14:00 δημιουργεί μια εκδήλωση, με ονομασία «Unwasted Art», όπου αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με ταΣυνεχίστε να διαβάζετε «UNWASTED ART (EVENT)».

Η έννοια της ταυτότητας

Πρόκειται για μια έννοια που θεωρείται αμφίσημη. Από τη μια μεριά σημαίνει η απόλυτη ομοιότητα ή ισότητα ανάμεσα σε άτομα, ομάδες, απόψεις, πράγματα ή σύμβολα, τα οποία ταυτίζονται το ένα με το άλλο. Από την άλλη μεριά, υποδηλώνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν κάποιον ή κάτι από κάτι άλλο. Στο μεταξύ διάστημα έγκειται μιαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η έννοια της ταυτότητας».

Ξενοφοβία

<p class="has-drop-cap" value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">Η ξενοφοβία ορίζεται ως «ένας νοσηρός φόβος των ξένων-αλλοδαπών ή των ξένων χωρών». Η ξενοφοβία είναι μια αντίληψη που βασίζεται σε κοινωνικά κατασκευασμένες εικόνες και ιδέες και όχι σε ορθολογικά και αντικειμενικά δεδομένα. Η προαναφερθείσα υποτιμά τα σύνθετα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα, περιορίζοντάς τα σε απλουστευτικά καλές και κακέςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ξενοφοβία».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε