Απόδοση Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Σε έκαστη γιορτή του εορτολογικού κύκλου της Εκκλησίας -ενός προσώπου ή γεγονότος- παρατηρούνται τρία στάδια· τα προεόρτια, η κυρίως εορτή και τα μεθεόρτια, δηλαδή ο απόηχος. Τοιουτοτρόπως, η σταθερή, ετησίως, εορτή της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου λαμβάνει χώρα κάθε 23η Αυγούστου, και, έτσι, η Εκκλησία ολοκληρώνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση τόσο την Κοίμηση,Συνεχίστε να διαβάζετε «Απόδοση Κοιμήσεως της Θεοτόκου».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε