Μεγάλη Εβδομάς

Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, οπότε τελείται η Ακολουθία του Νυμφίου -ο Όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας-, και ολοκληρώνεται με το Μεγάλο Σάββατο. Είναι, δηλαδή η εβδομάδα πριν το Πάσχα, και αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. Ο χαρακτηρισμός «Μεγάλη» πηγάζει από την ανάμνηση των γεγονότων που διαδραματίζονται καθ’ εκάστηΣυνεχίστε να διαβάζετε «Μεγάλη Εβδομάς».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η κάμπια

Το παιχνίδι ως δραστηριότητα συμβάλει σε πλήθος παραγόντων. Παρέχει το νόημα για την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ ιδεών, ικανοτήτων, εμπειριών και γνώσεων, ενσωματώνει γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά ερεθίσματα, διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, ιδέες και δραστηριότητες, και τα επιτρέπει να δομούν νοήματα από αυτές. Ειδικότερα, μια δραστηριότητα που απευθύνεταιΣυνεχίστε να διαβάζετε «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η κάμπια».

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε